โžต Ervaringen


Heb jij met mij gewerkt en wil jij je ervaring delen met alle bezoekers van mijn website?

Neem hier dan je ruimte voor door het onderstaande in te vullen. 

Ik zou het heel erg waarderen en mijn bezoekers help je er wellicht ook mee om een juiste keus te kunnen maken.

โคน

Reactie plaatsen

Reacties

Sara
7 maanden geleden

how i learned to give voice to my inner child....

15 years of psychological therapy behind me and I won't say it didn't help me, but I couldn't get through to my real source of pain back then and I didn't have the courage or the will to make my inner child speak! But what did this little girl need to talk about so badly? Sexually abused at a young age, she kept silent for far too long! It was 29 years before I met Melissa to give me back my voice ๐Ÿ™Œ๐Ÿผโค๏ธ

There I was, 35 years young, mother of three wonderful boys and a little girl trapped inside! My soul was tired, many times I wanted to give up...I asked the universe to send me help and manifested ceaselessly....

That's when I met her - a wonderful soul named Melissa. But there was this barrier of language! I speak English, she speaks only Dutch and a little English, but we accepted the challenges. We defied the circumstances because quickly I made progress as within a few days of working together I finally met my inner child! Believe me when I tell you she sat there staring at me! I am finally allowed to speak!
YOU ๐Ÿ‘†๐Ÿป can make the impossible possible...healing is the only answer I have from now on! And I am only at the beginning of my progress ๐Ÿ™ I can only imagine how far Melissa's coaching will take me!

Thank you universe for the best delivery I asked for